LiveZilla Live Help
FAGOR
За FAGOR | FAGOR България - ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД. Внос и дистрибуция на домакински електроуреди FAGOR ,EDESA и CATA от Испания: уреди за вграждане, аспиратори, хладилници, перални машини, съдомиялни машини, готварски печки, бойлери, дребни електроуреди, тенджери под налягане, бяла техника и др. Магазини | FAGOR България - ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД. Внос и дистрибуция на домакински електроуреди FAGOR ,EDESA и CATA от Испания: уреди за вграждане, аспиратори, хладилници, перални машини, съдомиялни машини, готварски печки, бойлери, дребни електроуреди, тенджери под налягане, бяла техника и др. Каталог | FAGOR България - ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД. Внос и дистрибуция на домакински електроуреди FAGOR ,EDESA и CATA от Испания: уреди за вграждане, аспиратори, хладилници, перални машини, съдомиялни машини, готварски печки, бойлери, дребни електроуреди, тенджери под налягане, бяла техника и др. Сервизи | FAGOR България - ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД. Внос и дистрибуция на домакински електроуреди FAGOR ,EDESA и CATA от Испания: уреди за вграждане, аспиратори, хладилници, перални машини, съдомиялни машини, готварски печки, бойлери, дребни електроуреди, тенджери под налягане, бяла техника и др. За контакти | FAGOR България - ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД. Внос и дистрибуция на домакински електроуреди FAGOR ,EDESA и CATA от Испания: уреди за вграждане, аспиратори, хладилници, перални машини, съдомиялни машини, готварски печки, бойлери, дребни електроуреди, тенджери под налягане, бяла техника и др.
 
 
 

• Гаранция Fagor

   


:: Fagor, Edesa и Cata гаранционни условия ::  
  ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ - ГАРАНЦИИ
 

Продуктите FAGOR / EDESA / CATA са направени по най-високите стандарти и предоставят много години отлична работа.
Fagor България предлага на своите клиенти гаранционно обслужване в сервизните центрове на Интерсервиз Узунови АД на територията на България при гаранционните условия* упоменати в гаранционната карта за периода както следва:

  • 5 години грижа за клиента за електрически обемни бойлери Cata

     
  • 3 години безплатно гаранционно обслужване за едри уреди
   • 2 години безплатно гаранционно обслужване за дребни електроуреди
 *Всеки клиент е длъжен да се запознае с пълните гаранционни условия
Fagor гаранционен условия   


Къде се осъществява гаранционното обслужване?
- Фирма “Интерсервиз Узунови” АД е официален вносител и ОТОРИЗИРАН сервизен център на Fagor за България. САМО фирмените сервизи на “Интерсервиз Узунови” АД могат да ви осигурят гаранционен и след гаранционен сервиз на продуктите на Fagor. За целта се използват САМО оригинални резервни части, оригинален сервизен софтуер, пълна сервизна документация и висока квалификация на сервизните инженери получена в централата на Fagor в Испания.

Какво предствлява гаранционната карта?
- За да сте сигурни, че сте си купили ОФИЦИАЛНО ВНЕСЕН продукт, притежаващ пълна фирмена гаранция, моля уверете се, че фирмата, която ви го продава може да ви предостави ОРИГИНАЛНА синя гаранционна карта Fagor , подпечатана с печат на “Интерсервиз Узунови” АД. Ако нямате такава карта ние, като официален вносител и ОТОРИЗИРАН сервизен център на Fagor за България, не можем да ви гарантираме, че сте си купили оригинален продукт и не можем да ви осигурим неговото гаранционно обслужване.

 


:: Пълни гаранционни условия ::
 
  "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД - FAGOR ГАРАНЦИЯ
 

УСЛОВИЯТА НА ГАРАНЦИЯТА:

1. Гаранционният срок е
    60 месеца грижа за клиента* от датата на закупуване на стоката за електрически обемни бойлери (*вижте условията по-долу)
    36 месеца от датата на закупуване на стоката за едри свободностоящи или за вграждане уреди
    24 месеца от датата на закупуване на стоката за дребни уреди

2. Вашият гаранционнен уред може да бъде регистриран и on-line на ядреси: www.fagor.bg или www.intermarket.bg
3. Тази гаранционна карта е валидна само ако първа страница е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката и съдържа печат на Интерсервиз Узунови АД, име и подпис на продавача и клиента и е придружена от документ,доказващ покупката/ касова белезка или фактура/.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключение от това правило се допуска само за определени дострибутори с предварително писменно потвърждение от Интерсервиз Узунови АД в този случай се признава за дата на закупуване на уреда, датата на фактурата представена заедно с подпечатана гаранционна карта пред оторизираните сервизи
ВНИМАНИЕ ! Повредени или неправилно попълнени гаранционни карти са невалидни.
4. Ако датата на закупуване не е отразена в гаранционната карта и липсва фактура за покупка, за валидна се приема датата на производство на уреда, отразена в серийният номер.
5. За да бъде призната гаранцията на перални машини, съдомиялни машини, климатични системи, ел. И газови бойлери и газови котли монтажът трябва да бъде извършен от оторизираните сервизи на Интерсервиз Узунови АД.

6. Тази гаранция не се отнася за:
6.1 Пластмасови части, каучукови части и стъклени части, намиращисе по външните стени на уреда, за ел.крушки и лампи, за външни захранващи кабели и за всички други принадлежности и аксесоари, които нямат сериен номер, както и материали, необходими за монтиране на електрически и газови домакински уреди.
6.2 Козметични повреди по външната страна на корпуса, както и при нормално износване на механични компоненти, подложени на износване в поцеса на нормална експлоатация / оси, ремъци, лагери и др/.
7. В случай на дефект е желателно изделието да се достави в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът не носи отговорност за козметични повреди, настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.

8. В СЛУЧАЙ НА РЕМОНТ:
8.1. Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.
8.2. Вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя и в сервиза.
8.3. В случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния техник за отчетност.

9. БЕЗПЛАТНОТО ГАРАНЦИОННО ОСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:
9.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж или експолатация, посочени в Упътването за монтаж и експлоатация.
9.2. При несъответствие между данните в гаранционната карта и самата стока, както и когато табелката със серийния номер е била отстранена от уреда или заменена по какъвто и да е начин.
9.3. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
9.4. Когато изделието се използва за каквито и да е професионални цели (различни от домашните), напр. отдаване под наем, обществени услуги и др. Тази клауза не се прилага в случай, че изделието е изрично предвидено и констуирано за това.
9.5. Когато повредата е настъпила вследствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик и прах в голяма степен, насекоми и др.), вследствие на действие на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.
9.6. При повикване на сервизен техник на адрес, чийто повикване не е свързано с технически дефект, или при повреда, причинена при неправилна експлоатация на уреда, като в тези случаи клиентът заплаща разходите за труд и транспорт.
9.7. Ако изделието е сотавено за ремонт в сервиза и след тестване се установи, че отговаря на техническата спецификация (работи нормално), то клиента дължи такса за тестване съобразно утвърдения ценоразпис на сервиза.
9.8. Когато уреда е включен към ел. мрежа с напрежение различно от 220-230V 50Hz, при токов удар или неизправности в захранващата мрежа (незаземени контакти, проводници с несъответстващо сечение, проводници с нарушена изолация и пр.). Тази клауза не се прилага за газови уреди без ел. захранване.
9.9. Когато дефектът е вследствие на сътресения, на механични или други претоварвания, които са получени при небрежно отношение към уреда, при транспортиране или при природни бедствия-форсмажор (мълнии, наводнения, замръзване при отрицателни теператури и др.). Такива рискове се поемат от съответната застраховка на потребителя (ако има сключена такава).
9.10.При използване на остри предмети, нагревателни уреди, сол или агресивни миещи препарати за обезскрежаване на изпарителите на хладилници и фризери.
9.11.При използване на нестандартен редуцир-вентил, неподходящ маркуч или нестандартен газ пропан-бутан за газови отоплителни уреди и газови бойлери.
9.12. При включване на електрически бойлер към ел. мрежа без възвратен клапан, с неизправен термостат или друга автоматика, както и без вода в бойлера.

ВНИМАНИЕ! Не се приема уред за гаранционно или извънгаранционно обслужване в недобър външен вид и ненадлежно почистен.
10. Максималният срак за ремонт е 30 дни от деня за приемане на уреда за ремонт.
11. Няма законово предписание за максимален брой ремонтиу, които да налагат замяна науреда.
12. Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи за различни класове уреди да избира мястото за ремонт на изделията.
13. Никой търговец/дистрибутор/ няма право по какъвто и да е повод да променя условията на тази гаранция.
14. Независимо от гаранцията продавачът/вносителят/ отговаря за липса на съответствие на стоката с договора за продажба.

Независимо от всички описани по-горе гаранционни условия, всеки потребител се ползва със законовата гаранция определена според Закона за Защита на Потребителите чл.115.

*Гаранцията 60 Месеца грижа за клиента, включва 36 месеца пълна гаранция + 24месеца допълнителна гаранция на електронните компоненти (включваща безплатен ремонт, безплатна подмяна на ел. компоненти и безплатно посещение на място).Не губете време и нерви в обикаляне из магазините и сравняване на цените. Fagor.bg Ви предлага винаги най-добрите оферти и промоции на актуални модели дребна и едра техника от испанския производител Fagor. Знаем, че понякога е много сложно да се направи правилния избор. Затова ние ви предлагаме компетентни консултации с дългогодишен служител на Интерсервиз Узунови АД, запознат от близо с всички аспекти на цялата гама модели уреди Fagor. Защото в повечето случаи транспортирането на закупената стока е сложна организация, свързана не само с допълнителни разходи, но и с време, затова ние Ви предлагаме бърза доставка до всяка врата на територията на България. За да се чувствате удовлетворени не само от покупката но и от доставката, при получаване на пратката поискайте на куриера да я отворите и се уверете, че получавате точно това, което сте поръчали и че то е в перфектно състояние.